EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0451

Kommissionens förordning (EG) nr 451/2004 av den 10 mars 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, äpplen)

OJ L 72, 11.3.2004, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/451/oj

32004R0451

Kommissionens förordning (EG) nr 451/2004 av den 10 mars 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, äpplen)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 072 , 11/03/2004 s. 0083 - 0084


Kommissionens förordning (EG) nr 451/2004

av den 10 mars 2004

om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 305/2004(2) inleds ett anbudsförfarande med vägledande exportbidragssatser och kvantiteter för de exportlicenser som får utfärdas inom ramen för system A3.

(2) På grundval av de anbud som lämnats in är det lämpligt att fastställa de högsta exportbidragssatser och procentsatser för utfärdande av licenser för de kvantiteter för vilka anbud lämnats in upp till dessa högsta satser.

(3) När det gäller tomater, apelsiner och äpplen är den högsta bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i anbuden, en och en halv gång högre än den vägledande bidragssatsen. Satsen bör alltså fastställas i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker(3).

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den högsta exportbidragssatsern och procentsatsen för utfärdande av licenser som skall gälla för tomater, apelsiner och äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 305/2004 fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2) EUT L 52, 21.2.2004, s. 3.

(3) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1176/2002 (EGT L 170, 29.6.2003, s. 69).

BILAGA

Utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, äpplen)

>Plats för tabell>

Top