EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0189

Kommissionens förordning (EG) nr 189/2004 av den 2 februari 2004 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza

OJ L 29, 3.2.2004, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/189/oj

32004R0189

Kommissionens förordning (EG) nr 189/2004 av den 2 februari 2004 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza

Europeiska unionens officiella tidning nr L 029 , 03/02/2004 s. 0012 - 0013


Kommissionens förordning (EG) nr 189/2004

av den 2 februari 2004

om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97(2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för att tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor, småblommiga rosor, nejlikor (standard) och prydnadsnejlikor (spray) inom gränserna för de tullkvoter som årligen öppnas för import till gemenskapen av färska snittblommor.

(2) Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001(3), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 786/2002(4), öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för färske snittblommor och blomknoppar med ursprung i respektiven Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko och Västbanken och Gazaremsan.

(3) I kommissionens förordning (EG) nr 187/2004(5) fastställs gemenskapens import- och producentpriser på nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av importförfarandena.

(4) I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97(7), fastställs närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

(5) På grundval av de priser som har noterats i enlighet med förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88 konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av förmånstullarna är uppfyllda i fråga om prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza. Gemensamma tulltaxans tullsats bör därför återinföras.

(6) Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1 januari-31 december 2003. Som en följd därav gäller upphävandet av förmånstullen och återinförandet av Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den perioden.

(7) Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på import av prydnadsnejlikor (på kvist) (KN-nummer ex 0603 10 20 ) med ursprung i Västbanken och Gaza skall de förmånstullar som fastställs i förordning (EG) nr 747/2001 upphävas och Gemensamma tulltaxans tullsats återinföras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.

(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.

(4) EGT L 127, 14.5.2002, s. 3.

(5) Se sidan 8 i detta nummer av EUT.

(6) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.

(7) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.

Top