EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0043

Kommissionens förordning (EG) nr 43/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003

OJ L 6, 10.1.2004, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/43/oj

32004R0043

Kommissionens förordning (EG) nr 43/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003

Europeiska unionens officiella tidning nr L 006 , 10/01/2004 s. 0024 - 0024


Kommissionens förordning (EG) nr 43/2004

av den 9 januari 2004

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002(2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1877/2003(3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för ris.

(2) På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 584/75(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1948/2002(5), och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(3) Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4) För att få en mer balanserad förvaltning av de kvantiteter som exporteras med exportbidrag bör det fastställas en tilldelningskoefficient för de anbud som ligger på det högsta exportbidraget.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats in från och med den 5 till och med den 8 januari 2004 fastställas till 285,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003.

Artikel 2

För de anbud som ligger på det högsta exportbidraget fastställs en tilldelningskoefficient på 50 %.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EUT L 275, 25.10.2003, s. 20.

(4) EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.

Top