EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0021

2004/21/EG: Kommissionens beslut av den 29 december 2003 om fastställande av preliminära anslag till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när det gäller åtgärder för landsbygdens utveckling under perioden 2004–2006

OJ L 5, 9.1.2004, p. 87–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/21(1)/oj

32004D0021

2004/21/EG: Kommissionens beslut av den 29 december 2003 om fastställande av preliminära anslag till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när det gäller åtgärder för landsbygdens utveckling under perioden 2004–2006

Europeiska unionens officiella tidning nr L 005 , 09/01/2004 s. 0087 - 0088


Kommissionens beslut

av den 29 december 2003

om fastställande av preliminära anslag till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när det gäller åtgärder för landsbygdens utveckling under perioden 2004-2006

(2004/21/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden(1), särskilt artikel 46.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 35.2 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 skall åtagandebemyndiganden för de åtgärder för landsbygdens utveckling som ingår i mål 1-program medfinansieras av utvecklingssektionen vid EUGFJ.

(2) Enligt artikel 47a.1 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall gemenskapsstöd för andra åtgärder för landsbygdens utveckling medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

(3) Vid sitt möte i Köpenhamn i december 2002 fastställde Europeiska rådet budgetplanen för landsbygdens utveckling och kompletterande åtgärder som skall finansieras av garantisektionen vid EUGFJ för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien under perioden 2004-2006 (bilaga I till ordförandeskapets slutsatser).

(4) Enligt artikel 46.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall kommissionen fastställa ursprungliga anslag till medlemsstaterna för åtgärder för landsbygdens utveckling som medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ, uppdelade årsvis utifrån objektiva kriterier som tar hänsyn till särskilda förhållanden och behov samt särskilda insatser som skall göras, i synnerhet för miljön, för att skapa arbetstillfällen och för att bevara landskapet.

(5) De preliminära anslag, uttryckta i 1999 års priser, som anges i det uttalande som bifogats till anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien(2) har räknats om till löpande priser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ursprungliga anslagen till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien för stöd till landsbygdens utveckling som medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ för perioden 2004-2006 fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förutsatt att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft, träder detta beslut i kraft samma dag som det fördraget.

Utfärdat i Bryssel den 29 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 70).

(2) EUT L 236, 23.9.2003, s. 974.

BILAGA

Stöd för landsbygdens utveckling (2004-2006)

Årliga anslag

>Plats för tabell>

Top