EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2324

Rådets förordning (EG) nr 2324/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1037/2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999

OJ L 345, 31.12.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 602 - 602
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 98 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 98 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 43 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2324/oj

32003R2324

Rådets förordning (EG) nr 2324/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1037/2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0024 - 0024


Rådets förordning (EG) nr 2324/2003

av den 17 december 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1037/2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), särskilt artikel 45.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom undantag från artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 tillåter förordning (EG) nr 1037/2001(2) import av amerikanska viner som har varit föremål för oenologiska metoder som inte är tillåtna enligt gemenskapslagstiftningen. Tillståndet upphör den 31 december 2003 för de oenologiska metoder som anges i punkt 1 b i bilagan till förordning (EG) nr 1037/2001.

(2) Med beaktande av att de bilaterala förhandlingarna med Förenta staterna om ett avtal inte kommer att avslutas före årsskiftet och för att undvika handelsstörningar bör tillståndet att använda de amerikanska oenologiska metoder som anges i punkt 1 b i bilagan till förordning (EG) nr 1037/2001 förlängas till dess att ett avtal till följd av förhandlingarna har trätt i kraft, dock längst till och med den 31 december 2005.

(3) Förordning (EG) nr 1037/2001 bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1037/2001 skall "31 december 2003" ersättas med "31 december 2005".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 12.

Top