EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0923(01)

Beslut av Europeiska unionens råd av den 14 april 2003 om upptagande av Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som medlemmar i Europeiska unionen

OJ L 236, 23.9.2003, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/923/oj

32003D0923(01)

Beslut av Europeiska unionens råd av den 14 april 2003 om upptagande av Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som medlemmar i Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0015 - 0015


Beslut av Europeiska unionens råd

av den 14 april 2003

om upptagande av Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som medlemmar i Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49 i detta,

med beaktande av kommissionens yttrande(1),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(2), och

av följande skäl:

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien har ansökt om att bli medlemmar av Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Europeiska unionens råd har beslutat att godta dessa ansökningar om upptagande som medlem; villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördragen som unionen bygger på, som därigenom har blivit nödvändiga, skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien.

Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2003.

På rådets vägnar

Ordförande

Giorgos Papandreou

(1) Yttrandet avgivet den 19 februari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Samtycket avgivet den 9 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

Top