EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1580

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2003 av den 9 september 2003 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (äpplen)

OJ L 226, 10.9.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1580/oj

32003R1580

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2003 av den 9 september 2003 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (äpplen)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 226 , 10/09/2003 s. 0003 - 0003


Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2003

av den 9 september 2003

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 1996 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1176/2002(4), särskilt artikel 6.6 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1061/2003(5), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under system B får utfärdas.

(2) Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för äpplen som fastställs för innevarande exportperiod att snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

(3) För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B avslås som berör äpplen som exporterats efter den 9 september 2003. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser under system B för äpplen som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1061/2003 och för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 9 september 2003 och före den 17 september 2003 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 september 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 7, 11.1.2003, s. 64.

(3) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.

(4) EGT L 170, 29.6.2002, s. 69.

(5) EUT L 154, 21.6.2003, s. 44.

Top