EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1344

Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2003 av den 28 juli 2003 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

OJ L 189, 29.7.2003, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1344/oj

32003R1344

Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2003 av den 28 juli 2003 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

Europeiska unionens officiella tidning nr L 189 , 29/07/2003 s. 0031 - 0031


Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2003

av den 28 juli 2003

om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 996/97 av den 3 juni 1997 om öppnande av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 649/2003(2), särskilt artikel 8.3 i denna, och

med beaktande av följande:

(1) I artikel 1.3 b i förordning (EG) nr 996/97 fastställs att den kvantitet frysta mellangärden som får importeras på särskilda villkor under perioden 2003/2004 skall vara 800 ton.

(2) I artikel 8.3 i förordning (EG) nr 996/97 fastställs att de kvantiteter för vilka ansökningar gjorts kan minskas. De ansökningar som lämnats in avser totala kvantiteter som överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Med hänsyn till detta och för att säkerställa att de tillgängliga kvantiteterna fördelas rättvist är det lämpligt att proportionellt minska de kvantiteter för vilka ansökningar gjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 996/97 skall beviljas upp till 0,4697 % av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 144, 4.6.1997, s. 6.

(2) EUT L 95, 11.4.2003, s. 13.

Top