EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1124

Kommissionens förordning (EG) nr 1124/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 581/2003

OJ L 158, 27.6.2003, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1124/oj

32003R1124

Kommissionens förordning (EG) nr 1124/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 581/2003

Europeiska unionens officiella tidning nr L 158 , 27/06/2003 s. 0048 - 0048


Kommissionens förordning (EG) nr 1124/2003

av den 26 juni 2003

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 581/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2) särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Portugal från tredje land har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 581/2003(3).

(2) I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95(4), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2235/2000(5), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att fastställaden största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(3) Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag medför att den största sänkningen av importtullar fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 20 till och med den 26 juni 2003 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 581/2003, är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 42,38 EUR/t för en maximal mängd av totalt 15770 t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EUT L 83, 1.4.2003, s. 36.

(4) EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.

(5) EGT L 256, 10.10.2000, s. 13.

Top