EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0605

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2003 av den 2 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 851/2002 när det gäller intygsförlagan

OJ L 86, 3.4.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/605/oj

32003R0605

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2003 av den 2 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 851/2002 när det gäller intygsförlagan

Europeiska unionens officiella tidning nr L 086 , 03/04/2003 s. 0013 - 0014


Kommissionens förordning (EG) nr 605/2003

av den 2 april 2003

om ändring av förordning (EG) nr 851/2002 när det gäller intygsförlagan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003(2), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 851/2002 av den 22 maj 2002 om godkännande av de kontroller som görs i Cypern av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till Europeiska gemenskapen(3) finns en förlaga till intyg enligt artikel 7.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 408/2003(5).

(2) De cypriotiska myndigheterna har informerat kommissionen om att det intyg som används har ändrats.

(3) Förordning (EG) nr 851/2002 bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 851/2002 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 7, 11.1.2003, s. 64.

(3) EGT L 135, 23.5.2002, s. 14.

(4) EGT L 156, 13.6.2001, s. 9.

(5) EUT L 62, 6.3.2003, s. 8.

BILAGA

"BILAGA II

FÖRLAGA TILL INTYG ENLIGT ARTIKEL 7.3 I FÖRORDNING (EG) nr 1148/2001

>PIC FILE= "L_2003086SV.001403.TIF">"

Top