EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0215

Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för tionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

OJ L 28, 4.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 41 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/215/oj

32003R0215

Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari 2003 om ändring för tionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

Europeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0041 - 0042


Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003

av den 3 februari 2003

om ändring för tionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 145/2003(2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2) Den 23, 24 och 28 januari 2003 beslutade sanktionskommittén att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EGT L 23, 28.1.2003, s. 22.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "Juridiska personer, grupper och enheter" skall följande läggas till:

"Stichting Benevolence International Nederland (även känt som Benevolence International Nederland, även känt som BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nederländerna. Registreringsnummer hos handelskammaren: 14063277."

2. Under rubriken "Fysiska personer" skall följande läggas till:

"a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias 'Hambali', Nurjaman, Isomuddin, Nurjaman Riduan), född: Encep Nurjaman; nationalitet: indonesisk; födelsedatum: 4 april 1964; födelseort: Cianjur, västra Java, Indonesien.

b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias 'Abu Jibril'; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); nationalitet: indonesisk; födelseort: Tirpas-Selong Village, östra Lombok, Indonesien."

3. Under rubriken "Fysiska personer" skall "Nabil Abdul Sayadi (alias Abu Zeinab)" ersättas med följande:

"Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); födelsedatum och födelseort: 1 januari 1966 i El Hadid, Tripoli, Libanon; nationalitet: belgisk sedan den 18 september 2001; gift med Patricia Vinck; vigseldatum och vigselort: 29 maj 1992 i Peshawar, Pakistan."

4. Under rubriken "Fysiska personer" skall "Patricia Vinck (alias Souraya P. Vinck)" ersättas med följande:

"Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); födelsedatum och födelseort: 4 januari 1965 i Berchem, Antwerpen; nationalitet: belgisk; gift med Nabil Sayadi."

Top