EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0214

Kommissionens förordning (EG) nr 214/2003 av den 3 februari 2003 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza

OJ L 28, 4.2.2003, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/214/oj

32003R0214

Kommissionens förordning (EG) nr 214/2003 av den 3 februari 2003 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza

Europeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0039 - 0040


Kommissionens förordning (EG) nr 214/2003

av den 3 februari 2003

om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97(2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs villkoren för tilllämpningen av förmånstullar på storblommiga rosor, småblommiga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på kvist) inom gränserna för de tullkvoter som årligen öppnas för import av färska snittblommor till gemenskapen.

(2) Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001(3), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 786/2002(4), öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för färska snittblommor og blomknoppar med ursprung i respektive Cypern, Egypten, Israel, Malta, Marocko och Västbanken och Gazaremsan.

(3) I kommissionens förordning (EG) nr 212/2003(5) fastställs gemenskapens producent- och importpriser på nejlikor och rosor för tillämpningen av förfarandet vid import från de berörda länderna.

(4) I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88(6), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2062/97(7), fastställs tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

(5) Den förmånstull som fastställs för enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza genom förordning (EG) nr 747/2001 upphävs genom kommissionens förordning (EG) nr 24/2003(8).

(6) På grundval av de prisnoteringar som har gjorts i enlighet med förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88 måste det konstateras att villkoret för att återinföra den förmånstull som föreskrivs i artikel 2.3 sista strecksatsen i förordning (EEG) nr 4088/87 är uppfyllt i fråga om enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza. Förmånstullen bör därför återinföras.

(7) Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I fråga om import av enkelblommiga nejlikor (standard) (KN-nummer ex 0603 10 20 ) med ursprung i Västbanken och Gaza skall den förmånstullsats som fastställdes i förordningen (EG) nr 747/2001 återinföras.

2. Förordning (EG) nr 24/2003 upphävs.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.

(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.

(4) EGT L 127, 14.5.2002, s. 3.

(5) Se sidan 35 i detta nummer av EGT.

(6) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.

(7) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.

(8) EGT L 2, 7.1.2003, s. 29.

Top