EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0165

Kommissionens förordning (EG) nr 165/2003 av den 30 januari 2003 om det andra offentliggörandet av kvantiteten för vissa basprodukter som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven

OJ L 26, 31.1.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/165/oj

32003R0165

Kommissionens förordning (EG) nr 165/2003 av den 30 januari 2003 om det andra offentliggörandet av kvantiteten för vissa basprodukter som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 31/01/2003 s. 0010 - 0011


Kommissionens förordning (EG) nr 165/2003

av den 30 januari 2003

om det andra offentliggörandet av kvantiteten för vissa basprodukter som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(1), i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 2580/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven(3), särskilt artikel 22 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 1488/2001, gjordes 60 % av de kvantiteter av vissa basprodukter som offentliggjordes i förordning (EG) nr 1739/2002 av den 30 september 2002 om det första offentliggörandet av kvantiteten för vissa basprodukter som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven(4) tillgängliga i den första licensieringsomgången.

(2) I enlighet med förordning (EG) 1488/2001 har försörjningsbalansen så som den beskrivs i artikel 11 i förordning (EG) nr 3448/93 reviderats regelbundet av kommissionen och granskats av expertgruppen. Kommissionen har fastställt att tillgängliga kvantiteter bör offentliggöras en andra gång.

(3) De återstående kvantiteterna av vissa basprodukter angivna med åttasiffrigt KN-nummer, vilka kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven bör därför offentliggöras en andra gång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De återstående kvantiteterna av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget, vilka kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven, fastställs i bilagan till denna förordning i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1488/2001.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EGT L 298, 25.11.2000, s. 5.

(3) EGT L 196, 19.7.2001, s. 9.

(4) EGT L 263, 1.10.2002, s. 20.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top