EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_025_R_0044_01_DEC_2003_32

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut 2003/32/EG av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT L 11 av den 16.1.2003)

OJ L 25, 30.1.2003, p. 44–44 (EN, PT, SV)

32003D0032R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut 2003/32/EG av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT L 11 av den 16.1.2003)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 30/01/2003 s. 0044 - 0044


Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut 2003/32/EG av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 11 av den 16 januari 2003)

Offentliggörandet av beslut 2003/32/EG skall betraktas som ogiltigt.

Top