EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0050

2003/50/EG: Beslut nr 4/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Ungern å andra sidan av den 9 oktober 2002 om ikraftträdande av bilagan om god laboratoriesed till protokollet till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter

OJ L 18, 23.1.2003, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/50(1)/oj

22003D0050

2003/50/EG: Beslut nr 4/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Ungern å andra sidan av den 9 oktober 2002 om ikraftträdande av bilagan om god laboratoriesed till protokollet till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 23/01/2003 s. 0051 - 0051


Beslut nr 4/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Ungern å andra sidan

av den 9 oktober 2002

om ikraftträdande av bilagan om god laboratoriesed till protokollet till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter

(2003/50/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Ungern å andra sidan(1),

med beaktande av protokollet till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter(2), särskilt avsnitt IV i bilagan om god laboratoriesed i fråga om humanläkemedel till detta, och

av följande skäl:

(1) För att sektorsbilagan om ömsesidigt erkännande av resultaten av bedömning av överensstämmelse på området god laboratoriesed i fråga om humanläkemedel skall träda i kraft krävs det att associeringsrådet fattar ett beslut mot bakgrund av de ömsesidiga gemensamma besöken i Ungern inom ramen för OECD:s pilotprojekt om granskning av nationella program för övervakning av att kraven på god laboratoriesed uppfylls.

(2) Sådana besök har genomförts på ett tillfredsställande sätt och villkoren är därför uppfyllda för att sektorsbilagan skall kunna träda i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilagan om ömsesidigt erkännande av resultaten av bedömning av överensstämmelse på området god laboratoriesed i fråga om humanläkemedel till protokollet till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att detta beslut har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 2002.

På associeringsrådets vägnar

P. S. Møller

Ordförande

(1) EGT L 347, 31.12.1993, s. 2.

(2) EGT L 135, 17.5.2001, s. 37.

Top