EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0114

Kommissionens förordning (EG) nr 114/2003 av den 22 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2003 enligt förordning (EG) nr 327/98

OJ L 18, 23.1.2003, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/114/oj

32003R0114

Kommissionens förordning (EG) nr 114/2003 av den 22 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2003 enligt förordning (EG) nr 327/98

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 23/01/2003 s. 0004 - 0005


Kommissionens förordning (EG) nr 114/2003

av den 22 januari 2003

om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2003 enligt förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2458/2001(2), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 327/98 skall kommissionen, inom tio dagar räknat från sista dagen för medlemsstaternas anmälan, besluta om i vilken utsträckning ansökningar får godkännas, samt fastställa de tillgängliga kvantiteterna vid nästa uppdelning.

(2) Granskning av de kvantiteter för kompletterande uppdelning i januari 2003 för vilka ansökningar har ingivits visar att licenser skall utfärdas för de sökta kvantiteterna, vid behov, minskade med en procentsats för nedsättning enligt bestämmelserna i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För de ansökningar om importlicenser för ris som lämnas in under de första tio arbetsdagarna i januari 2003 enligt förordning (EG) nr 327/98 och anmäls till kommissionen gäller att importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits med en nedsättning, vid behov, enligt de procentsatser som fastställs i bilagan.

2. De tillgängliga kvantiterna för den följande delkvoten fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 januari 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 37, 11.2.1998, s. 5.

(2) EGT L 331, 15.12.2001, s. 10.

BILAGA

Procentsatser för nedsättning som skall tillämpas på de kvantiteter för vilka ansökan ingivits under delkvoten för januari 2003 samt tillgängliga kvantiteter för den följande delkvoten:

a) Den kvantitet som avses i artikel 2: helt eller delvis slipat ris som omfattas av KN-nummer 1006 30

>Plats för tabell>

b) Den kvantitet som avses i artikel 2: ris som endast är befriat från ytterskalet och som omfattas av KN-nummer 1006 20

>Plats för tabell>

c) Den kvantitet som avses i artikel 2: brutet ris som endast är befriat från ytterskalet och som omfattas av KN-nummer 1006 40 00

>Plats för tabell>

Top