EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0011

Kommissionens förordning (EG) nr 11/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002

OJ L 1, 4.1.2003, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/11/oj

32003R0011

Kommissionens förordning (EG) nr 11/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 04/01/2003 s. 0063 - 0063


Kommissionens förordning (EG) nr 11/2003

av den 3 januari 2003

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 680/2002(2), särskilt artikel 27.5, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1331/2002 av den 23 juli 2002 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2002/2003 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker(3), krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av detta socker.

(2) I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1331/2002 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

(3) Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till följd av den tjugonde delanbudsinfordran bör de bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på den tjugonde delanbudsinfordran för vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2002 skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas till 47,426 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EGT L 195, 24.7.2002, s. 6.

Top