EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1010

2002/1010/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet

OJ L 358, 31.12.2002, p. 142–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1010/oj

32002D1010

2002/1010/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0142 - 0143


Europaparlamentets och rådets beslut

av den 21 november 2002

om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet

(2002/1010/EG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(1), särskilt punkt 3 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om upprättandet av Europeiska unionens solidaritetsfond(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Efter de katastrofala översvämningarna i augusti och september 2002 i några medlemsstater och kandidatländer med vilka förhandlingar nu förs om anslutning till Europeiska unionen, har Europeiska unionen beslutat att upprätta en Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) mot katastrofer.

(2) Enligt det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 får fonden användas upp till ett tak på en miljard euro om året.

(3) Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller en särbestämmelse enligt vilken fonden kan tas i anspråk retroaktivt för katastrofer som inträffat sedan augusti i år.

(4) De berörda länderna har till kommissionen överlämnat sin uppskattning av de skador som vållades av översvämningarna i augusti och september 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2002 skall 728 miljoner euro tas från Europeiska unionens solidaritetsfond i form av åtagandebemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

På Europaparlamentets vägnar

>PIC FILE= "L_2002358SV.014301.TIF">

Ordförande

På rådets vägnar

>PIC FILE= "L_2002358SV.014302.TIF">

Ordförande

(1) EGT C 283, 20.11.2002, s. 1.

(2) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

Top