EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2384

Kommissionens förordning (EG) nr 2384/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2837/93 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller underhåll av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas

OJ L 358, 31.12.2002, p. 124–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 24 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 313 - 313
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 313 - 313

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2384/oj

32002R2384

Kommissionens förordning (EG) nr 2384/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2837/93 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller underhåll av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0124 - 0124


Kommissionens förordning (EG) nr 2384/2002

av den 30 december 2002

om ändring av förordning (EEG) nr 2837/93 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller underhåll av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av den 19 juli 1993 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter(1), med beaktande av förordning (EG) nr 442/2002(2), särskilt artikel 11.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2837/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2813/94(4), fastställs villkor för beviljande av ett fast stödbelopp per hektar för upprätthållande av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas på de mindre Egeiska öarna.

(2) Till de kriterier för stödberättigande som fastställs i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2837/93 bör läggas ett villkor motsvarande artikel 24.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2366/98 av den 30 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/99-2000/01(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1249/2002(6), där det fastställs en minimistorlek för olivodlingsskiften som kan omfattas av produktionsstöd för olivolja.

(3) Förordning (EEG) nr 2837/93 bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EEG) nr 2837/93 skall följande läggas till:

"e) som har en minsta storlek, fastställd i enlighet med bestämmelserna i artikel 24.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 2366/98(7)."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 184, 27.7.1993, s. 1.

(2) EGT L 68, 12.3.2002, s. 4.

(3) EGT L 260, 19.10.1993, s. 5.

(4) EGT L 298, 19.11.1994, s. 24.

(5) EGT L 293, 31.10.1998, s. 50.

(6) EGT L 183, 12.7.2002, s. 5.

(7) EGT L 293, 31.10.1998, s. 50.

Top