EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2380

Kommissionens förordning (EG) nr 2380/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

OJ L 358, 31.12.2002, p. 117–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 19 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 311 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 311 - 312

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; tyst upphävande genom 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2380/oj

32002R2380

Kommissionens förordning (EG) nr 2380/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0117 - 0118


Kommissionens förordning (EG) nr 2380/2002

av den 30 december 2002

om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2585/2001(2), särskilt artikel 68.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 22.2 c i kommissionens förordning (EG) nr 883/2001(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1574/2002(4), är vin och druvsaft i behållare på högst 5 liter, med ursprung i och som importeras från ett tredje land vars årliga export till gemenskapen understiger 1000 hektoliter, undantagna från kravet på intyg och analysrapport enligt artikel 20 i samma förordning. Det planeras import av begränsade kvantiteter från Indonesien och Thailand. Dessa båda länder bör därför tas upp i förteckningen i bilaga VI till förordning (EG) nr 883/2001.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningkommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till förordning (EG) nr 883/2001 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 345, 29.12.2001, s. 10.

(3) EGT L 128, 10.5.2001, s. 1.

(4) EGT L 235, 3.9.2002, s. 10.

BILAGA

"BILAGA VI

Förteckning över de länder som avses i artikel 22

- Iran

- Libanon

- Folkrepubliken Kina

- Taiwan

- Indien

- Bolivia

- Republiken San Marino

- Thailand

- Indonesien"

Top