EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2207

Kommissionens förordning (EG) nr 2207/2002 av den 12 december 2002 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under svensk flagg

OJ L 337, 13.12.2002, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2207/oj

32002R2207

Kommissionens förordning (EG) nr 2207/2002 av den 12 december 2002 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under svensk flagg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 13/12/2002 s. 0020 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 2207/2002

av den 12 december 2002

om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) 2846/98(2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2555/2001 av den 18 december 2001 om fastställande för år 2002 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs(3), föreskrivs kvoter för torsk för år 2002.

(2) För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(3) Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av torsk i ICES-område IIIb,c,d (gemenskapsvatten) som gjorts av fartyg som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige uppnått den tilldelade kvoten för år 2002. Sverige har förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 11 november 2002. Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fångster av torsk i ICES-område IIIb,c,d (gemenskapsvatten) som gjorts av fartyg som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Sverige för år 2002.

Fiske efter torsk i ICES-område IIIb,c,d (gemenskapsvatten) som görs av fartyg som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 11 november 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EGT L 347, 31.12.2001, s. 1.

Top