EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0403

Rådets gemensamma åtgärd av den 27 maj 2002 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

OJ L 139, 29.5.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/403/oj

32002E0403

Rådets gemensamma åtgärd av den 27 maj 2002 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 29/05/2002 s. 0006 - 0006


Rådets gemensamma åtgärd

av den 27 maj 2002

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

(2002/403/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 och artikel 18.5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Den 10 december 2001 antog rådet gemensam åtgärd 2001/875/GUSP om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan(1), vilken löper ut den 10 juni 2002.

(2) Den 13 maj 2002 enades rådet särskilt om principen om en förlängning av uppdraget för EU:s särskilda representant i Afghanistan.

(3) Klaus Klaiber har anhållit om att hans uppdrag avslutas den 30 juni 2002.

(4) I enlighet med anvisningarna för utnämningsförfaranden och administrativ ordning för EU:s särskilda representant, vilka antogs av rådet den 30 mars 2000, kan medlemsstaternas och kommissionens delegationer på begäran ur egna medel erbjuda lämpligt och skäligt stöd till den särskilda representantens uppdrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2001/875/GUSP förlängs härmed till och med den 30 juni 2002.

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT L 326, 11.12.2001, s. 1.

Top