EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0434

Kommissionens förordning (EG) nr 434/2002 av den 8 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden

OJ L 67, 9.3.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/434/oj

32002R0434

Kommissionens förordning (EG) nr 434/2002 av den 8 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2002 s. 0006 - 0006


Kommissionens förordning (EG) nr 434/2002

av den 8 mars 2002

om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden(1), särskilt artiklarna 12 och 16 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 94/2002(2), ändrad genom förordning (EG) nr 305/2002(3), fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2826/2000.

(2) I artikel 5.1 i förordning (EG) nr 94/2002 fastställs att programmen från branschorganisationer och branschövergripande organ skall lämnas in till den berörda medlemsstaten före den 15 juni och den första gången före den 15 mars 2002.

(3) Till följd av det sena offentliggörandet av riktlinjerna för de olika sektorerna, och särskilt för sektorn för snittblommor och levande växter, bör för detta första år tidsfristen för inlämnandet av programmen till medlemsstaten förlängas till den 31 mars.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från det gemensamma mötet mellan förvaltningskommittéerna för främjande av jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Första meningen i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 94/2002 skall ersättas med följande: "För genomförande av åtgärder inom de program som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2826/2000 skall den berörda medlemsstaten efter en inbjudan att lämna förslag före den 15 juni och den första gången före den 31 mars ta emot program från branschorganisationer och branschövergripande organ i gemenskapen som är representativa för den eller de sektorer som avses."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 328, 21.12.2000, s. 2.

(2) EGT L 17, 19.1.2002, s. 20.

(3) EGT L 47, 19.2.2002, s. 12.

Top