EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0614

2001/614/EG: Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU–Republiken Polen av den 7 maj 2001 om en förlängning med fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Republiken Polen skall bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som ett område som är identiskt med de områden som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

OJ L 215, 9.8.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/614/oj

22001D0614

2001/614/EG: Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU–Republiken Polen av den 7 maj 2001 om en förlängning med fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Republiken Polen skall bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som ett område som är identiskt med de områden som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 09/08/2001 s. 0038 - 0038


Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU-Republiken Polen

av den 7 maj 2001

om en förlängning med fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Republiken Polen skall bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som ett område som är identiskt med de områden som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

(2001/614/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, särskilt artikel 63 i detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 63 i Europaavtalet fastställs att associeringsrådet med hänsyn till Republiken Polens ekonomiska situation skall besluta om en eventuell förlängning med ytterligare fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Republiken Polen skall bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som ett område som är identiskt med de områden inom gemenskapen som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(2) Republiken Polens BNP per capita mätt i köpkraftspariteter uppgick till 36 % av genomsnittet i gemenskapen 1998, och en sådan förlängning bör därför göras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Republiken Polen skall bedömas mot bakgrund av att landet skall betraktas som ett område som är identiskt med de områden inom gemenskapen som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall förlängas med ytterligare fem år.

Artikel 2

Inom sex månader från den dag då detta beslut antas skall Republiken Polen för Europeiska kommissionen lägga fram uppgifter om BNP per capita som har harmoniserats på NUTS II-nivå. Republiken Polens övervakningsmyndighet för statligt stöd och Europeiska kommissionen skall sedan gemensamt utvärdera huruvida regionerna är berättigade till stöd samt utvärdera den maximala stödnivån i syfte att upprätta regionalstödskartan på grundval av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål(1). Det gemensamma förslaget skall därefter föreläggas associeringskommittén, som skall fatta beslut i ärendet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Utfärdat i Bryssel den 7 maj 2001.

På associeringsrådets vägnar

W. Bartoszewski

Ordförande

(1) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.

Top