EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1622

Kommissionens förordning (EG) nr 1622/2001 av den 8 augusti 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

OJ L 215, 9.8.2001, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1622/oj

32001R1622

Kommissionens förordning (EG) nr 1622/2001 av den 8 augusti 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 09/08/2001 s. 0023 - 0023


Kommissionens förordning (EG) nr 1622/2001

av den 8 augusti 2001

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 134/1999(2), och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2) I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet med ursprung i Förenta staterna och i Kanada som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2001 t.o.m. den 30 juni 2002 skall vara 11500 ton.

(3) Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordningen (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 augusti 2001 skall beviljas i sin helhet.

2. Ansökningar om licenser för 2676,0 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i september 2001.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Philippe Busquin

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 137, 28.5.1997, s. 10.

(2) EGT L 17, 22.1.1999, s. 22.

Top