EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1651

Kommissionens förordning (EG) nr 1651/2000 av den 26 juli 2000 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ L 189, 27.7.2000, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 116 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 58 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1651/oj

32000R1651

Kommissionens förordning (EG) nr 1651/2000 av den 26 juli 2000 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 27/07/2000 s. 0015 - 0016


Kommissionens förordning (EG) nr 1651/2000

av den 26 juli 2000

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1509/2000(2), särskilt artikel 6.3 och 6.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Frankrike har i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92 till kommissionen översänt en ansökan om registrering av ett produktnamn som geografisk beteckning.

(2) Det har i enlighet med artikel 6.1 i nämnda förordning konstaterats att den är förenlig med den förordningen, särskilt eftersom den omfattar alla komponenter som avses i artikel 4.

(3) Inga invändningar enligt artikel 7 i nämnda förordning har framställts till kommissionen till följd av offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(3) av det produktnamn som anges i bilgan till den här förordningen.

(4) Detta produktnamn kan därför tas upp i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" och därmed vara skyddat inom gemenskapen såsom skyddad geografisk beteckning.

(5) Bilagan till denna förordning kompletterar bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1576/2000(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med de produktnamn som anges i bilagan till denna förordning och dessa namn skall tas upp i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" såsom skyddad geografisk beteckning (SGU) i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EGT L 174, 13.7.2000, s. 7.

(3) EGT C 274, 28.9.1999, s. 5.

(4) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.

(5) EGT L 181, 20.7.2000, s. 35.

BILAGA

PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET AVSEDDA SOM LIVSMEDEL

Kött

FRANKRIKE

Agneau du Limousin (SGU)

Top