EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0169

Kommissionens förordning (EG) nr 169/2000 av den 25 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 280/98 om undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 om fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter avseende mjölk för konsumtion som produceras i Finland och Sverige

OJ L 21, 26.1.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 184 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; tyst upphävande genom 32003R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/169/oj

32000R0169

Kommissionens förordning (EG) nr 169/2000 av den 25 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 280/98 om undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 om fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter avseende mjölk för konsumtion som produceras i Finland och Sverige

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 021 , 26/01/2000 s. 0010 - 0010


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 169/2000

av den 25 januari 2000

om ändring av förordning (EG) nr 280/98 om undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 om fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter avseende mjölk för konsumtion som produceras i Finland och Sverige

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 149.1 i denna, och

av följande skäl:

1. Genom rådets förordning (EG) nr 2596/97(1), ändrad genom förordning (EG) nr 2703/1999(2), förlängdes den period då övergångsåtgärder får vidtas för att underlätta övergången från de ordningar som fanns i Österrike, Finland och Sverige vid tidpunkten för anslutningen till de ordningar som den gemensamma organisationen av marknaden medför. Med hänsyn till kraven på fetthalt i mjölk för konsumtion som produceras i Finland och Sverige förlängdes denna period från den 31 december 1999 till den 31 december 2003.

2. Motsvarande förlängning bör göras av de allmänna regler som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 280/98(3).

3. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 280/98 skall "31 december 1999" ersättas med "31 december 2003".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2000.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 351, 23.12.1997, s. 12.

(2) EGT L 327, 21.12.1999, s. 11.

(3) EGT L 28, 4.2.1998, s. 3.

Top