EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1724

Kommissionens förordning (EG) nr 1724/1999 av den 2 augusti 1999 om leverans av spannmål som livsmedel

OJ L 203, 3.8.1999, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1724/oj

31999R1724

Kommissionens förordning (EG) nr 1724/1999 av den 2 augusti 1999 om leverans av spannmål som livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 03/08/1999 s. 0020 - 0024


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1724/1999

av den 2 augusti 1999

om leverans av spannmål som livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen(1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och

av följande skäl:

1. I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

2. Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare spannmål.

3. Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96(2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Spannmål skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt de villkor som anges i bilagan.

Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 augusti 1999.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.

BILAGA

Fotnoter

PARTI A

1. Aktion nr: 635/97 (A1); 703/97 (A2)

2. Mottagare(2): Euronaid, PO Box 12, NL - 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

4. Bestämmelseland: Haiti

5. Vara som skall framskaffas: vetemjöl

6. Total kvantitet (ton netto): 444

7. Antal partier: 1, i 2 delar (A1: 260 t; A2: 184 t)

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [II. B. 1 a]

9. Emballage(7)(8): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 [2.2 A. 1.d, 2.d och B.4]

10. Etikettering eller märkning(6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [II.B.3]- språk att använda vid märkning: franska

- tilläggsmärkning -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Fastställt leveransstadium:: Fritt utskeppningshamnen

13. Alternativt leveransstadium: -

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: -

16. Bestämmelseort: -- hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: 6-26.9.1999

- andra leveranstid: 20.9-10.10.1999

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: -

- andra leveranstid: -

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 17.8.1999

- andra leveranstid: 31.8.1999

20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (enbart)

22. Exportbidrag(4): Bidrag som är tillämpligt den 31.7.1999 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 1383/1999 (EGT L 163, 29.6.1999, s. 3).

PARTI B

1. Aktion nr: 633/97 (B1); 705/97 (B2)

2. Mottagare(2): Euronaid, PO Box 12, NL - 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

4. Bestämmelseland: Haiti

5. Vara som skall framskaffas: helt slipat ris (produktnummer 1006 30 92 99/00 eller 1006 30 94 99/00 eller 1006 30 96 99/00 eller 1006 30 98 99/00 )

6. Total kvantitet (ton netto): 1120

7. Antal partier: 1, i 2 delar (A1: 560 t; A2: 560 t)

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [II.A.1 f]

9. Emballage(7)(8): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 [1.0 A.1.c, 2.c och B.6]

10. Etikettering eller märkning(6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [II.A.3]- språk att använda vid märkning: franska

- tilläggsmärkning: -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Fastställt leveransstadium:: Fritt utskeppningshamnen

13. Alternativt leveransstadium: -

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: -

16. Bestämmelseort: -- hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: 6-26.9.1999

- andra leveranstid: 20.9-10.10.1999

18. Leveransstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: -

- andra leveranstid: -

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 17.8.1999

- andra leveranstid: 31.8.1999

20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (enbart)

22. Exportbidrag(4): Bidrag som är tillämpligt den 31.7.1999 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 1383/1999 (EGT L 163, 29.6.1999, s. 3).

PARTI C

1. Aktion nr: 709/97

2. Mottagare(2): Etiopien

3. Mottagarens representant: Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, P.O. Box 5570, Tel: (251-1) 61 09 12,, fax: 61 26 55

4. Bestämmelseland: Etiopien

5. Vara som skall framskaffas: vete

6. Total kvantitet (ton netto): 16150

7. Antal partier: 1

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [II.A.1.a]

9. Emballage(7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 [1.0 A.1.a, 2.a och B.3]

10. Etikettering eller märkning(6): engelska- språk att använda vid märkning: -

- tilläggsmärkning: -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Fastställt leveransstadium(9): Fritt bestämmelseorten

13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen - fob stuvat och trimmat

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn(10): Djibouti

16. Bestämmelseort: EFSR warehouse Mekelle. Contact: Ato Samuel Tumoro Tfn (251-1) 51 71 62, fax (251-1) 51 83 63 - hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: 31.10.1999

- andra leveranstid: 14.11.1999

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: 6-12.9.1999

- andra leveranstid: 20-26.9.1999

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 17.8.1999

- andra leveranstid: 31.8.1999

20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (enbart)

22. Exportbidrag(4): Bidrag som är tillämpligt den 31.7.1999 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 1383/1999 (EGT L 163, 29.6.1999, s. 3).

(1)

>Plats för tabell>

(2) Leverantören som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant, för att fastställa vilka fraktdokument som krävs.

(3) Leverantören som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och cesium-137 samt halten jod-131.

(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av licensen skall översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (telefaxnummer: (32-2) 296 20 05).

(5) Leverantören som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:

- Sundhetscertifikat för växter,

- parti C: intyg om desinfektion genom rökning.

(6) Trots punkt II.A.3 c eller II.B.3 c i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda "Europeiska gemenskapen"

(7) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall den anbudsgivare som tilldelats kontrakt leverera 2 % tomma extrasäckar av samma kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort R tillagt efter påskriften.

(8) Frakten skall ske i 20-fotscontainrar enligt FCL/FCL-villkoren.Leverantören skall bära kostnaden för containrarna fram till att containrarna staplas i containerterminalen i utskeppningshamnen. Mottagaren skall bära alla ytterligare lastningskostnader, inkluvive kostnaden för att flytta containrarna från containerterminalen.Leverantören som tilldelats kontrakt skall till speditören lämna en fullständig packlista för varje container, med uppgift om antal som omfattas av varje aktionsnummer enligt vad som anges i anbudsinfordran.Leverantören som tilldelats kontrakt skall försegla varje container med en numrerad försegling (ONESEAL, SYSKO locktainer 1806 eller liknande förseglingar med hög säkerhet) och mottagarens representant skall informeras om detta nummer.

(9) Utöver vad som, föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon av de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjorts genom Parisavtalet (the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG (EGT L 157, 7.7.1995, s. 1)).

(10) Produkterna skall emballeras i säckar i lossningshamnen.

Top