EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1556

Rådets förordning (EG) nr 1556/1999 av den 12 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 47/1999 om arrangemang för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan

OJ L 184, 17.7.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1556/oj

31999R1556

Rådets förordning (EG) nr 1556/1999 av den 12 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 47/1999 om arrangemang för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 17/07/1999 s. 0001 - 0002


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1556/1999

av den 12 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 47/1999 om arrangemang för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1. I tillägg A till bilaga II till rådets förordning (EG) nr 47/1999(1) föreskrivs kompletterande kvantitativa begränsningar för vissa produkter i kategori 28.

2. Det har konstaterats att de kvantiteter som fastställts för dessa produkter är lägre än den kvantitet som Taiwan faktiskt exporterade 1998.

3. Det är lämpligt att för perioden 1999-2001 behålla ett tillträde för textilprodukter med ursprung i Taiwan till gemenskapens marknad som inte understiger vad som faktiskt registrerades under år 1998.

4. Med hänsyn till kraven på klarhet, öppenhet och rättssäkerhet bör denna förordning träda i kraft och börja tillämpas omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägg A till bilaga II till förordning (EG) nr 47/1999 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 1999.

På rådets vägnar

S. NIINISTÖ

Ordförande

(1) EGT L 12, 16.1.1999, s. 1.

BILAGA

"Tillägg A

>Plats för tabell>"

Top