EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1512

Kommissionens förordning (EG) nr 1512/1999 av den 9 juli 1999 om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoterna och för traditionnella AVS-bananer för tredje kvartalet 1999 (andra perioden) (Text av betydelse för EES)

OJ L 175, 10.7.1999, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1512/oj

31999R1512

Kommissionens förordning (EG) nr 1512/1999 av den 9 juli 1999 om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoterna och för traditionnella AVS-bananer för tredje kvartalet 1999 (andra perioden) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0034 - 0034


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1512/1999

av den 9 juli 1999

om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoterna och för traditionnella AVS-bananer för tredje kvartalet 1999 (andra perioden)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1257/1999(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2362/98 av den 28 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 404/93 rörande ordningen för import av bananer till gemenskapen(3), ändrad genom förordning (EG) nr 756/1999(4), särskilt artikel 18.2 i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 2 och i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1293/1999(5) fastställs de kvantiteter som för tredje kvartalet 1999 finns tillgängliga för ansökan om importlicens för den andra inlämningsperiod för ansökningar som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 2362/98.

2. Det är lämpligt att i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG) nr 2362/98 på grundval av de ansökningar som lämnats in under andra perioden snarast möjligt fastställa de kvantiteter för vilka licenser får utfärdas för de berörda ursprungen.

3. Denna förordning måste träda i kraft med omedelbar verkan så att licenserna kan utfärdas så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beträffande de nya ansökningar som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 2362/98 skall, inom ramen för ordningen för import av bananer, tullkvoterna och bestämmelserna för traditionella AVS-bananer, importlicenser för tredje kvartalet 1999, andra perioden, utfärdas för följande kvantiteter:

1) För den kvantitet som anges i den berörda ansökan om importlicens för ursprunget "Panama" med nedsättningskoefficienten 0,5776.

2) För den kvantitet som anges i ansökan om importlicens för ett annat ursprung än de som anges i 1.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EGT L 293, 31.10.1998, s. 32.

(4) EGT L 98, 13.4.1999, s. 10.

(5) EGT L 153, 19.6.1999, s. 60.

Top