EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0677

Kommissionens förordning (EG) nr 677/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2789/98 om tillfälligt undantag från förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn

OJ L 83, 27.3.1999, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/677/oj

31999R0677

Kommissionens förordning (EG) nr 677/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2789/98 om tillfälligt undantag från förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 27/03/1999 s. 0042 - 0042


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 677/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2789/98 om tillfälligt undantag från förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/98 (2), särskilt artiklarna 9, 13 och 25 i denna, och

av följande skäl:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2789/98 (3) gjordes ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2648/98 (5) om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn.

De skäl som ledde till att giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget förlängdes samt till att undantaget i artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1445/95 utvidgades till att omfatta produkter enligt KN-nummer 0202 kvarstår fortfarande. Det är därför nödvändigt att förlänga giltighetstiden för förordning (EG) nr 2789/98.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 andra stycket i förordning (EG) nr 2789/98 skall "den 31 mars 1999" ersättas med "den 30 juni 1999".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 1 april 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EGT L 347, 23.12.1998, s. 33.

(4) EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.

(5) EGT L 335, 10.12.1998, s. 39.

Top