EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2028

Rådets förordning (EG) nr 2028/97 av den 13 oktober 1997 om fastställande av den andel spannmål som gemenskapen skall tillhandahålla enligt 1995 års konvention om livsmedelsbistånd

OJ L 285, 17.10.1997, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2028/oj

31997R2028

Rådets förordning (EG) nr 2028/97 av den 13 oktober 1997 om fastställande av den andel spannmål som gemenskapen skall tillhandahålla enligt 1995 års konvention om livsmedelsbistånd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 17/10/1997 s. 0004 - 0004


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2028/97 av den 13 oktober 1997 om fastställande av den andel spannmål som gemenskapen skall tillhandahålla enligt 1995 års konvention om livsmedelsbistånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 21 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3), och

med beaktande av följande:

1995 års konvention om livsmedelsbistånd, som har ingåtts för en period av tre år, tillämpas provisoriskt inom gemenskapen sedan den 1 juli 1995. Förordningen (EG) nr 1292/96 trädde inte i kraft förrän den 8 juli 1996.

I artikel 21.1 i förordning (EG) nr 1292/96 föreskrivs att rådet skall fastställa gemenskapens andel av totalbeloppet för det spannmålsbistånd som enligt konventionen om livsmedelsbistånd skall ges av gemenskapen och medlemsstaterna.

I artikel 21.2 föreskrivs att kommissionen skall säkerställa att gemenskapen och medlemsstaterna samordnar sina åtgärder vad gäller leveranser av spannmålsbistånd i enlighet med konventionen om livsmedelsbistånd, samt se till att det totala bidraget från gemenskapen och medlemsstaterna minst når upp till de kvantiteter som föreskrivs i den nämnda konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Av den kvantitet om 1 755 000 ton spannmål som utgör det årliga minimibidrag som gemenskapen och dess medlemsstater skall ge enligt 1995 års konvention om livsmedelsbistånd skall gemenskapens andel utgöra 983 800 ton för perioden 1 juli 1995 till 30 juni 1998.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 oktober 1997.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT C 112, 10.4.1997, s. 13.

(3) EGT C 167, 2.6.1997.

Top