EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2490

Rådets förordning (EG) nr 2490/96 av den 20 december 1996 om utsträckning av giltighetstiden för förordning (EG) nr 3066/95 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

OJ L 338, 28.12.1996, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; tyst upphävande genom 397R1595

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2490/oj

31996R2490

Rådets förordning (EG) nr 2490/96 av den 20 december 1996 om utsträckning av giltighetstiden för förordning (EG) nr 3066/95 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1996 s. 0013 - 0013


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2490/96 av den 20 december 1996 om utsträckning av giltighetstiden för förordning (EG) nr 3066/95 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande

Giltighetstiden för de åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 (1) för en anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, har såvitt avser förordning (EG) nr 1194/96 (2) utsträckts till och med den 31 december 1996.

Avsikten var att dessa åtgärder skulle ersättas med interimistiska tilläggsprotokoll till Europaavtalen. På grund av de alltför korta tidsfristerna kan dessa protokoll dock inte träda i kraft den 31 december 1996. Det är därför lämpligt att utsträcka den ifrågavarande förordningens giltighetstid till och med den 31 december 1997.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 11 i förordning (EG) nr 3066/95 skall det andra stycket ersättas med följande:

"Den skall tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 december 1997."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den är tillämplig från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT nr L 161, 26.6.1996, s. 2.

Top