EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1498

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1498/95 av den 28 juni 1995 om upphörande av fiske av kolja med fartyg under flagg från Förenade kungariket

OJ L 147, 30.6.1995, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995; upphävd genom 395R2059

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1498/oj

31995R1498

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1498/95 av den 28 juni 1995 om upphörande av fiske av kolja med fartyg under flagg från Förenade kungariket

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 30/06/1995 s. 0004 - 0004


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1498/95 av den 28 juni 1995 om upphörande av fiske av kolja med fartyg under flagg från Förenade kungariket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 21.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Rådets förordning (EG) nr 748/95 (2) av den 31 mars 1995 om fördelning av de totala tillåtna fångstmängderna för 1995 för vissa fiskbestånd mellan medlemsstaterna för fartyg som fiskar i Norges fiskezon och i zonen runt Jan Mayen föreskriver kvoter av kolja för 1995.

För att garantera att bestämmelserna följs vad gäller kvantitativa begränsningar för fångst av bestånd som är kvoterat är det nödvändigt för kommissionen att fastställa datum för när fartyg under flagg från en viss medlemsstat skall bedömas ha förbrukat de tilldelade kvoterna.

Enligt uppgifter som delgivits kommissionen har fångsterna av kolja i vattnen i område CIEM I, II a, b (norskt vatten norr om 62°N) av fartyg under flagg från Förenade kungariket eller registrerade i Förenade kungariket förbrukat de tilldelade kvoterna för 1995. Förenade kungariket har förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 23 maj 1995. Det är därför nödvändigt att stå fast vid detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fångster av kolja i vattnen i område CIEM I, II a, b (norskt vatten norr om 62°N) av fartyg under flagg från Förenade kungariket eller registrerade i Förenade kungariket bedöms ha förbrukat de kvoter som tilldelats Förenade kungariket för år 1995.

Fiske av kolja i vattnen i område CIEM I, II a, b (norskt vatten norr om 62°N) av fartyg under flagg från Förenade kungariket eller registrerade i Förenade kungariket är förbjudet, såväl som att bevara ombord, omlasta och landa sådant bestånd av ovan nämnda fartyg efter det datum då denna förordning träder i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 23 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 74, 1.4.1995, s. 18.

Top