EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1015(01)

Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung eller protokollen om ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan de avtalsslutande parterna i denna konvention 2021/C 418/12

PUB/2021/751

OJ C 418, 15.10.2021, p. 24–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 418/24


Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung eller protokollen om ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan de avtalsslutande parterna i denna konvention

(2021/C 418/12)

För tillämpningen av diagonal ursprungskumulation mellan de avtalsslutande parterna (1) i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (konventionen) underrättar de berörda parterna via Europeiska kommissionen övriga parter om gällande ursprungsregler med någon av dessa parter.

Diagonal kumulation kan tillämpas endast om den part där sluttillverkningen sker och den slutliga bestämmelseparten har ingått frihandelsavtal innehållande identiska ursprungsregler med alla de parter som deltar i förvärvet av ursprungsstatus, dvs. med samtliga parter i vilka de använda materialen har ursprung. Material med ursprung i en part som inte har ingått ett avtal med den part där sluttillverkningen sker och/eller med den slutliga bestämmelseparten ska betraktas som icke-ursprungsmaterial. Specifika exempel ges i Förklarande anmärkningar till Pan-Euro-Med-protokoll om ursprungsregler (3).

De bifogade tabellerna innehåller följande uppgifter på grundval av de anmälningar som parterna gjort till Europeiska kommissionen:

 

Tabell 1 – en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation den 1 augusti 2021.

 

Tabellerna 2 och 3 – det datum från och med vilket diagonal kumulation börjar tillämpas.

I tabell 1 innebär ”X” att det finns två parter i ett frihandelsavtal med ursprungsregler som medger kumulation på grundval av en Europa–Medelhavstäckande modell för ursprungsregler. För att använda diagonal kumulation med deltagande av en tredje part krävs ett ”X” i tabellens alla skärningar mellan de tre parterna. Det finns dock vissa undantag för diagonal kumulation. I dessa fall markeras undantagen antingen med (1), (2) eller (*) bredvid ”X”.

I tabell 2 avser de angivna datumen följande:

Första tillämpningsdagen för diagonal kumulation på grundval av artikel 3 i tillägg I till konventionen i de fall där det hänvisas till konventionen i det berörda frihandelsavtalet. I dessa fall föregås datumet av ”(C)”.

Första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation som ingår i det berörda frihandelsavtalet, i övriga fall.

Datumen i tabell 3 avser den första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation som bifogats frihandelsavtalen mellan EU, Turkiet och deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess. Varje gång det i denna tabell hänvisas till konventionen i ett frihandelsavtal mellan parter har ett datum som föregås av ”C” lagts till i tabell 2.

Material med ursprung i Turkiet som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet kan räknas som ursprungsmaterial i syfte att möjliggöra diagonal kumulation mellan Europeiska unionen och de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen under ett gällande ursprungsprotokoll.

Koderna för parterna i tabellen är följande:

Europeiska unionen

EU

Eftastater:

Island

IS

Schweiz (inklusive Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norge

NO

Färöarna

FO

Deltagarna i Barcelonaprocessen:

Algeriet

DZ

Egypten

EG

Israel

IL

Jordanien

JO

Libanon

LB

Marocko

MA

Västbanken och Gazaremsan

PS

Syrien

SY

Tunisien

TN

Turkiet

TR

Deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess:

Albanien

AL

Bosnien och Hercegovina

BA

Nordmakedonien

MK

Montenegro

ME

Serbien

RS

Kosovo (*)

KO

Moldavien

MD

Georgien

GE

Ukraina

UA

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande 2020/C 322/03 (EUT C 322, 30.9.2020, s. 3.).

Tabell 1

Förenklad översikt över möjligheter till diagonal kumulation i Europa–Medelhavsområdet den 1 augusti 2021

 

 

Eftastater

 

Deltagare i Barcelonaprocessen

 

Deltagare i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X (*1)

X (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X (*1)

X

X (6)

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Tabell 2

Första tillämpningsdag för de ursprungsregler som medger diagonal kumulation i Europa–Medelhavsområdet

 

 

Eftastater

 

Deltagare i Barcelonaprocessen

 

Deltagare i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.1.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH

(+LI)

1.1.2006

(C) 1.2.2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

(C) 26.3.2021

1.1.2007

1.7.2005

 

(C) 3.5.2021

(C) 1.8.2021

1.9.2019

(C) 1.6.2021

(C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

(C) 29.4.2021

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 3.5.2021

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2021

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2021

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 29.4.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

 


Tabell 3

Första tillämpningsdag för protokollen om ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan Europeiska unionen, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  De avtalsslutande parterna är Europeiska unionen, Albanien, Algeriet, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Kosovo (enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999)), Libanon, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Marocko, Norge, Serbien, Schweiz (inklusive Liechtenstein), Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina samt Västbanken och Gaza.

(2)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  EUT C 83, 17.4.2007, s. 1.

(4)  Schweiz och Liechtenstein bildar en tullunion.

(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(*1)  Diagonal kumulation mellan Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien är möjlig. Se dock tabell 3 för möjligheten till diagonal kumulation mellan Europeiska unionen, Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien.

(5)  Första tillämpningsdagen för varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet är den 27 juli 2006.

 

Första tillämpningsdagen för jordbruksprodukter är den 1 januari 2007 (kumulation ej tillämplig med MD och GE).

 

Första tillämpningsdagen för kol- och stålprodukter är den 1 mars 2009 (kumulation ej tillämplig med MD och GE).

(6)  När det gäller produkter

som klassificeras enligt kapitlen 1–24 i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS), och

som omfattas av bilaga 1 till frihandelsavtalet mellan Republiken Turkiet och Georgien, får ursprungskumulation endast tillämpas om produkterna har sitt ursprung i Republiken Turkiet och Georgien.

(7)  Första tillämpningsdagen för varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet är den 27 juli 2006.

 

Första tillämpningsdagen för jordbruksprodukter är den 1 januari 2007.

 

Första tillämpningsdagen för kol- och stålprodukter är den 1 mars 2009.

(8)  Första tillämpningsdagen för varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet är den 27 juli 2006. Ej tillämpligt för jordbruksprodukter eller för kol- och stålprodukter.


Top