EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0510(02)

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 2021/C 178/03

PUB/2021/242

OJ C 178, 10.5.2021, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/10


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2021/C 178/03)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM EN STANDARDÄNDRING AV DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

”BEAUMES DE VENISE”

PDO-FR-A0724-AM02

Datum för meddelandet: 9.3.2021

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Omedelbart närområde

I kapitel I punkt IV.3 Omedelbart närområde i produktspecifikationen läggs kommunen Violès till i förteckningen över kommuner i Vaucluse som utgör det omedelbara närområdet för att ta hänsyn till metoderna för vinframställning. Kommunen gränsar till det omedelbara närområdet och påverkar inte den grundläggande kopplingen till det geografiska området.

Denna ändring överförs till punkten ”Ytterligare villkor” i det sammanfattande dokumentet.

2.   Druvbestånd

I kapitel I punkt V.1 Druvbestånd i produktspecifikationen flyttas druvsorten ”mourvèdre” från förteckningen över sekundära druvsorter till förteckningen över kompletterande druvsorter.

Denna ändring överförs till det sammanfattande dokumentet. Druvsorten mourvèdre flyttas från förteckningen över sekundära druvsorter till förteckningen över huvudsakliga druvsorter.

Punkt V.2 Bestämmelser om proportionen mellan de druvsorter som odlas, i kapitel I i produktspecifikationen, ändras så att druvsorterna syrah och mourvèdre ska stå för minst 25 % av anläggningens druvbestånd. Dessa bestämmelser om proportionen mellan de druvsorter som odlas gäller inte för små anläggningar som är mindre än 1,5 hektar och heller inte för anläggningar som genomför en icke frivillig organisatorisk förändring (arv, uppsägning av arrendeavtal, likvidation, röjning, expropriering, köp) där producenten har en tidsfrist på fem år för att anpassa sig. Bestämmelserna om proportionen mellan druvsorter påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

I kapitel I punkt XI Övergångsbestämmelser i produktspecifikationen stryks övergångsbestämmelsen om proportionen mellan de druvsorter som odlas fram till skörden 2015 eftersom den är föråldrad. Ändringen påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

3.   Odlingsmetoder

Punkt VI.1 Odlingsmetoder i kapitel 1 i produktspecifikationen ändras så att den innehåller uppgifter om minsta täthet per hektar, beskärningsbestämmelser samt förbjudna kemiska behandlingar och ogräsbekämpningar.

Minsta täthet per hektar är 4 000 stockar, och det högsta avståndet mellan raderna ändras till 2,50 meter från 2,20 meter och ytan per stock ska vara minst 2,50 m2 istället för 2,20 m2.

Dessa ändringar överförs till punkten om vinframställningsmetoder i det sammanfattande dokumentet.

Beträffande beskärningsbestämmelserna förlängs etableringsperioden för en beskärning av typen cordon de royat från två till fem år. Det högsta tillåtna antalet skott ansågs högt och ändrades från högst 12 till 8 skott. Det förtydligas att föryngring av en vinstockslott som beskärs med cordon de royat-metoden inte får överstiga 10 % av de befintliga stockarna per år. Dessa ändringar följer praxis i området.

Dessa ändringar överförs till punkten om vinframställningsmetoder i det sammanfattande dokumentet.

Informationen om förbjudna kemiska behandlingar och ogräsbekämpningsmetoder förtydligas. Dessa förtydliganden överförs till punkten om vinframställningsmetoder i det sammanfattande dokumentet.

Specifik kemisk bekämpning mot Botrytis (gråmögel) är förbjudet.

Generell kemisk ogräsbekämpning av jordbrukslotten är förbjudet.

Kemisk ogräsbekämpning mellan raderna är förbjudet.

Kemisk ogräsbekämpning i odlingsområdets utkanter är förbjudet.

Spontant växttäcke på vändtegen behålls.

Plantering under plast är förbjudet.

4.   Blandning av druvsorter i vinerna

Punkt IX Förädling, beredning, lagring, förpackning i kapitel 1 i produktspecifikationen kompletteras för att förtydliga bestämmelserna om blandning av druvsorter i vinerna och gränsvärdet för vinernas färgintensitet.

Vinerna framställs genom blandning av druvor eller vin som till största delen härrör från huvudsakliga eller kompletterande druvsorter av vilka druvsorten grenache N är obligatorisk. Andelen huvudsakliga och kompletterande druvsorter är 60 % eller mer av blandningen.

Gränsvärdet för färgintensiteten sänks. Det ska vara 5 eller mer istället för 6.

Dessa förtydliganden överförs till punkten ”Beskrivning av vinet eller vinerna” i det sammanfattande dokumentet.

Punkt IX Förädling, beredning, lagring, förpackning i kapitel 1 i produktspecifikationen ändras så att följande punkter förtydligas:

Varje aktör förfogar över en vinframställningskapacitet som minst motsvarar samma volym som framställdes under föregående skörd och på motsvarande yta.

Det måste finnas rutiner för rengöring av buteljeringsanläggningen och förpackningsmaterialet.

Det är förbjudet att använda presskorkar.

Aktören måste ha en lämplig plats för lagring av förpackade produkter.

De här förtydligandena om lagring och förpackning påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

5.   Producenternas rapporteringskrav

I kapitel II i produktspecifikationen förtydligas producenternas rapporteringskrav så att de ligger i linje med kontrollmetoderna för anspråk, transaktioner och förpackning. Dessa förtydliganden påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Beaumes de Venise

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

Vinerna är stilla röda viner som produceras med låg avkastning och som framställs av en blandning av flera olika druvsorter. Druvsorterna grenache N, syrah N och mourvèdre måste ingå och utgöra majoriteten av sorterna i vinet. Druvsorterna grenache, syrah och mourvèdre ska utgöra minst 60 % av blandningen.

Vinerna har en intensiv färg och kännetecknas av en elegant, fyllig och rund struktur, fin balans mellan syra, alkohol och lena tanniner, samt av kryddiga och fruktiga dofter som efter lagring går mot mer animaliska inslag.

Halten äppelsyra är högst 0,4 gram per liter. Den naturliga alkoholhalten är minst 12,5 volymprocent. Modifierad färgintensitet är minst 6. Total polyfenolhalt är minst 45.

Halten av jäsbart socker är minst 3 g/l om den naturliga alkoholhalten är minst 14 % eller 4 g/l om den naturliga alkoholhalten är mer än 14 volymprocent.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent):

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent):

 

Lägsta totala syrahalt:

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter):

16,33

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter):

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1   Särskilda oenologiska metoder

Planteringstäthet

Odlingsmetoder

Planteringstätheten ska vara minst 4 000 stockar per hektar.

Avståndet mellan raderna får inte överstiga 2,50 meter.

Varje stock förfogar över en yta på maximalt 2,50 kvadratmeter. Man kan räkna fram ytan genom att multiplicera avstånden mellan raderna med avståndet mellan vinstockarna.

Avståndet mellan vinstockarna i samma rad ska vara mellan 0,90 och 1,10 meter, med undantag för stockar som bara beskärs på ena sidan, för vilka avståndet ska vara mellan 0,80 och 1,10 meter.

Beskärning

Odlingsmetoder

Vinstockarna beskärs med kortskottsbeskärning, av typen gobelet eller cordon de royat, med högst 12 skott per stock. Varje gren får ha högst 2 skott.

Etableringsperioden är högst 5 år för en beskärning av typen cordon de royat. Under den här perioden är enkel eller dubbel guyotbeskärning tillåten med högst åtta skott per stock efter avlägsnande av stamskott.

Föryngring av en vinstockslott som beskärs med cordon de royat-metoden får inte överstiga 10 % av de befintliga stockarna per år.

Skörd och transport

Odlingsmetoder

Druvorna skördas för hand.

Skörden måste sorteras antingen i odlingsområdet eller på sorteringsbordet.

Vagnarna som transporterar skörden får rymma högst 3 000 kilo.

Bevattning

Odlingsmetoder

Bevattning kan tillåtas.

Oenologiska metoder och fysikalisk behandling

Särskild oenologisk metod

All värmebehandling av vinskörden på temperaturer som överstiger 40 °C är förbjuden.

Efter berikning överstiger inte den totala alkoholhalten 14,5 volymprocent.

Ogräsbekämpning

Odlingsmetoder

För att bevara egenskaperna hos den fysiska och biologiska miljö som präglar området gäller följande:

Specifik kemisk bekämpning mot Botrytis (gråmögel) är förbjudet.

Generell kemisk ogräsbekämpning av jordbrukslotten är förbjudet.

Kemisk ogräsbekämpning mellan raderna är förbjudet.

Kemisk ogräsbekämpning i odlingsområdets utkanter är förbjudet.

Spontant växttäcke på vändtegen behålls.

Plantering under plast är förbjudet.

5.2   Högsta avkastning

Rött vin

42 hektoliter/hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Skörden av druvorna, vinframställningen, vinberedningen och vinodlingen sker på följande kommuners territorium inom departementet Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric och Suzette.

7.   Huvudsakliga druvsorter

Grenache N

Mourvèdre N – monastrell

Syrah N – shiraz

8.   Beskrivning av samband

Vinodlingarna är exponerade mot söder och ligger längs bergskedjan Montmirail. Klimatet är ett medelhavsklimat som kännetecknas av mycket torr sommarsäsong med mycket sol. Det här klimatet är gynnsamt för druvornas mognad. De röda och torra vinerna produceras av en blandning av flera druvsorter, bland annat grenache N och syrah N. Vinerna har en intensiv färg och en smakprofil som kännetecknas av en elegant, fyllig och rund struktur, fin balans mellan syra, alkohol och lena tanniner, samt av kryddiga och fruktiga dofter som efter lagring går mot mer animaliska inslag.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Det omedelbara närområdet, som fastställts genom undantag för vinframställning, vinberedning och lagring, omfattar följande kommuner i departementet Vaucluse: Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras och Violès.

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Märkningen av viner med kontrollerad ursprungsbeteckning kan ange den större geografiska enheten ”Cru des Côtes du Rhône”.

Märkningen av viner med beteckningen kan ange den större geografiska enheten ”Vignobles de la Vallée du Rhône” enligt de villkor som anges i överenskommelsen mellan olika berörda branschorgan och administrativa organ.

Länk till produktspecifikationen

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75070b8a-ae04-4f4e-9d15-ee0dcb121b20


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top