EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9870

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 257/03

PUB/2020/626

OJ C 257, 5.8.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 257/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 257/03)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 24 juli 2020 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:w

Total Direct Energie SA (Total Direct Energie, Frankrike), helägt dotterbolag till TOTAL SA (TOTAL, Frankrike).

Kernaman SAS (Kernaman, Frankrike).

Total Direct Energie förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela Kernaman.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

TOTAL: TOTAL är verksamt inom gas- och oljebranschens alla sektorer och även inom sektorerna förnybar energi och elproduktion samt koldioxidneutrala verksamheter.

Kernaman: Kernaman är verksamt inom elsektorn och äger följande anläggningar: i) Emile Huchet 7 och Emile Huchet 8, två kombikraftverk, och ii) ett optimerings- och distributionscenter (Le Centre d’Optimisation, de Dispatching et d’Ajustement de la Production) med relaterade tillgångar och skulder.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax+32 22964301

Adress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top