EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9327

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)

OJ C 196, 12.6.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/25


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/10)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 3 juni 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (Japan) och Mitsui E&S Co., Ltd (Kina) som tillhör Mitsui E&S Group (MES Group).

Mitsui & Co., Ltd (Japan), som tillhör Mitsui & Co Group (Mitsui & Co Group).

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd (Kina), som tillhör YZJ Group (YZJ Group).

Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co., Ltd (Kina) (JV).

MES Group, Mitsui & Co Group och YZJ Group förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över JV.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   MES Group: tillverkning av fartyg, t.ex. örlogsfartyg, bulkfartyg, tankfartyg och LNG-fartyg, samt tillhandahållande av ingenjörs- och konsulttjänster. MES Group är också verksamt inom grossistförsäljning, import och export av fartyg och marin utrustning.

—   Mitsui & Co Group: global leverantör av logistik och finansiering för större internationella infrastrukturprojekt som gäller t.ex. järn-, stål-, mineral- och metallresurser, samt transportsystem.

—   YZJ Group: verksamt inom tillverkning av handelsfartyg, inklusive containerfartyg, bulkfartyg och specialfartyg samt inom finansiella investeringar och metallhandel.

—   JV: kommer att vara verksamt inom skeppsbyggnad av handelsfartyg, särskilt bulkfartyg, oljetankfartyg och LNG-fartyg, för den kinesiska marknaden och världsmarknaden.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top