EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M8480

Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 6 augusti 2018 om ett utkast till beslut i ärende M.8480 – Praxair/Linde – Rapporterande medlemsstat: Ungern (Text av betydelse för EES.)

C/2018/5534

OJ C 196, 12.6.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/4


Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 6 augusti 2018 om ett utkast till beslut i ärende M.8480 – Praxair/Linde

Rapporterande medlemsstat: Ungern

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/05)

Behörighet

1.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen om att den anmälda transaktionen utgör en koncentration i den mening som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (nedan kallad koncentrationsförordningen(1).

2.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen om att den anmälda transaktionen har en unionsdimension enligt artikel 1.2 i koncentrationsförordningen.

Marknadsdefinition

3.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionens slutsatser i utkastet till beslut i fråga om definitionen av de relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna för

a)

leverans av industrigaser,

b)

leverans av medicinska gaser,

c)

leverans av specialgaser,

d)

leverans av helium,

e)

leverans av bearbetningsanläggningar och komponenter till bearbetningsanläggningar,

f)

tillhandahållande av hemvård för patienter med andningsproblem,

g)

tillhandahållande av ytbeläggningstjänster.

Konkurrensbedömning

4.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen skulle ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens till följd av horisontella icke-samordnade effekter på följande marknader:

a)

De marknader för leverans av industrigaser som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

b)

De marknader för leverans av medicinska gaser som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

c)

De marknader för leverans av ädelgaser och ädelgasblandningar som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

d)

De marknader för leverans av specialgaser för elektronikindustrin som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

e)

De marknader för leverans av kemiska gaser som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

f)

De marknader för leverans av kalibreringsgaser och andra gasblandningar som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

g)

Marknaden för grossistförsäljning av helium.

h)

De marknader för detaljistförsäljning av helium som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

i)

Marknaderna för tillhandahållande av hemvård för patienter med andningsproblem i Portugal och i Spanien.

5.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen skulle ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens, till följd av vertikala icke-samordnade effekter med avseende på de vertikala kopplingarna mellan marknaden i föregående led för grossistförsäljning av helium och marknaderna i efterföljande led för detaljistförsäljning av helium.

6.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att det är osannolikt att den anmälda transaktionen kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens till följd av

a)

horisontella icke-samordnade effekter på andra marknader än de som anges i punkt 4,

b)

horisontella samordnade effekter,

c)

andra vertikala icke-samordnade effekter än de som rör de vertikala kopplingarna mellan marknaden i föregående led för grossistförsäljning av helium och marknaderna i efterföljande led för detaljistförsäljning av helium.

Åtaganden

7.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen i att de slutliga åtaganden som gjordes av de anmälande parterna den 10 juli 2018 undanröjer det påtagliga hinder för en effektiv konkurrens som fastställdes i utkastet till beslut.

8.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen i att den anmälda transaktionen, förutsatt att de slutliga åtaganden som de anmälande parterna gjorde den 10 juli 2018 helt och hållet fullgörs, sannolikt inte påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen inom den inre marknaden eller en väsentlig del av den.

Förenlighet med den inre marknaden och EES-avtalet

9.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen om att den anmälda transaktionen därför måste förklaras förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion i enlighet med artiklarna 2.2 och 8.2 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top