EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/189/16

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8440 – DuPont/FMC [Health and Nutrition business]) (Text av betydelse för EES. )

OJ C 189, 15.6.2017, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/52


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8440 – DuPont/FMC [Health and Nutrition business])

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 189/16)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 7 juni 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget E.I. du Pont de Nemours and Company (DuPont, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar ensam kontroll över FMC Corporations (FMC, Förenta staterna) affärsverksamhet hälsa och näring som omfattar livsmedelstexturanter och farmaceutiska hjälpämnen (utom FMC:s Omega 3-verksamhet).

Den föreslagna koncentrationen utgör en del av ett avtal om köp och försäljning av tillgångar som ingicks mellan DuPont och FMC den 31 mars 2017. Enligt avtalet ska FMC förvärva vissa av DuPonts verksamheter i enlighet med de åtaganden om avyttring som ingåtts av DuPont och The Dow Chemical Company (Dow) inom ramen för det EU-förfarande för kontroll av företagskoncentrationer som gällde den föreslagna fusionen mellan Dow och DuPont (ärende M.7932).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

DuPont är ett diversifierat kemiföretag med huvudkontor i Förenta staterna. DuPont är det yttersta moderbolaget för DuPont-koncernen, som bedriver forskning samt utvecklar, producerar, distribuerar och säljer en mängd olika kemiska produkter, polymerer, jordbrukskemikalier, utsäde, livsmedelsingredienser och andra material. DuPonts verksamhet på området hälsa och näring omfattar tillverkning och leverans av produkter som är särskilt avsedda att förbättra säkerheten, den näringsmässiga kvaliteten, texturen och hållbarhetstiden hos livsmedel och drycker, läkemedel och kosttillskott.

Dow är ett diversifierat kemiföretag med huvudkontor i Förenta staterna. Dow är det yttersta moderbolaget för Dowkoncernen, som är verksam inom plast- och kemikalieindustrin, agronomi samt kolväte- och energiprodukter och -tjänster. Dow har en mer begränsad närvaro på området näring och hälsa.

FMS med huvudkontor i Förenta staterna är ett globalt specialkemikalieföretag med intressen på jordbruks-, industri- och konsumentmarknaderna. Verksamheten är uppdelad i tre segment: i) lösningar på jordbruksområdet (Agricultural Solutions), ii) hälsa och näring (H&N) och iii) litium (Lithium). FMC:s verksamhet på området hälsa och näring består av tre breda produktområden: näringsämnen, hjälpämnen för hälsoprodukter och funktionella ingredienser i hälsoprodukter.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.8440 – DuPont/FMC (Health and Nutrition Business), sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


Top