EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/373/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) Text av betydelse för EES

OJ C 373, 20.12.2013, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/31


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 373/12

1.

Kommissionen mottog den 13 december 2013 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företagen Santander Customer Finance SA (”SCF”, Spanien) som tillhör Santander Group, och El Corte Inglés SA (”ECI”, Spanien) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA (”FECI”, Spanien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

SCF: Tjänster inom området kundfordringar, bland annat utfärdande och av kort och lån, som erbjuds vid försäljningsställen (genom ombud och köpställen) och direkt till kunderna inom EES,

ECI: Verksamhet inom detaljhandelsdistribution grundad på varuhusmodellen i Spanien och Portugal,

FECI: Ett specialiserat kreditinstitut som erbjuder privata lån till kunder, och finansiering via kort av eget märke för förvärv av varor och tjänster i ECI-gruppens affärer och i vissa återförsäljares företagslokaler.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).


Top