EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1220(01)

Meddelande till de personer som omfattas av åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/72/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

OJ C 373, 20.12.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/20


Meddelande till de personer som omfattas av åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/72/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

2013/C 373/07

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilagan till rådets beslut 2011/72/Gusp (1) och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 101/2011 (2) om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien.

Rådet har för avsikt att ändra motiveringarna för de personer som förtecknas i bilagan till rådets beslut 2011/72/Gusp och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 101/2011, med undantag för de personer som finns förtecknade i punkterna 1, 4, 5, 25 och 46, så att de får följande lydelse:

”Person som är föremål för brottsutredningar av tunisiska myndigheter för delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt delaktighet i otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.”

Rådet har för avsikt att ändra motiveringarna för den person som förtecknas i punkt 1 i bilagan till rådets beslut 2011/72/Gusp och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 101/2011, så att de får följande lydelse:

”Person som är föremål för brottsutredningar av tunisiska myndigheter för förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt för otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.”

De berörda personerna får inkomma med synpunkter till rådet, tillsammans med styrkande handlingar, senast den 7 januari 2014 till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som läggs fram kommer i enlighet med artikel 5 i beslut 2011/72/Gusp respektive artikel 12.4 i förordning (EU) nr 101/2011 att beaktas vid rådets regelbundet återkommande översyn.


(1)  EUT L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.


Top