EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/236/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 236, 7.8.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 236/04

1.

Kommissionen mottog den 30 juli 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Trinecke Zelezarny a.s. (TZ, Tjeckien), som tillhör koncernen Moravia Steel a.s. (Moravia Steel, Tjeckien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar kontroll över delar av ZDB Group a.s. (ZDB, Tjeckien) genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag ZDB Dratovna a.s. (Dratovna, Tjeckien).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

TZ och Moravia Steel: Olika strålprodukter, inklusive produktion av valstråd och andra varmvalsade långa stålprodukter, halvfärdiga produkter, varmvalsat universellt brett stål, sömlösa rör samt draget och skalsvarvat stål (t. ex. kalldragen tråd och skalsvarvade stålstänger,

Dratovna: Produktion och distribution av kalldragen tråd och produkter som tillverkas av kalldragen tråd.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


Top