EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(02)

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 136, 11.5.2012, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/16


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 136/11

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EG-nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen:

Produktens beteckning

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband

Märkning

Nationella krav

Annat (Hänvisningar till lagstiftning)

2.   Typ av ändring:

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

3.1   Framställningsmetod:

Artikel 5.6 och 5.7 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Så snart cipollotto-lökarna har skördats avlägsnas det yttre, jordiga lagret, och blasten skärs av till 40 cm. Därefter binds lökarna i knippen som läggs i lådor.

För cipolla da consumo fresco avlägsnas också det yttersta lagret, och blasten skärs om den är längre än 60 cm. Sedan binds lökarna i knippen på 5–8 kg och läggs i lådor eller backar.”

ska det stå

”Så snart cipollotto-lökarna har skördats avlägsnas det yttre, jordiga lagret, och blasten skärs av till 30–60 cm. Därefter binds lökarna i knippen som läggs i lådor.

För cipolla da consumo fresco avlägsnas också det yttersta lagret, och blasten skärs av till 35–60 cm. Sedan binds lökarna i knippen på 1,5–6 kg och läggs i lådor eller backar.”

Artikel 9.2 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Lökar som är märkta med SGB ’Cipolla Rossa di Tropea Calabria’ måste förpackas på följande sätt för att få saluföras för konsumtion:

Cipollotti skall bindas i knippen och förpackas i kartonger av papp, plast eller trä för försäljning.

Cipolla da consumo fresco skall bindas i knippen om 5–8 kg och läggas i lådor eller backar.”

ska det stå

”Lökar som är märkta med SGB ’Cipolla Rossa di Tropea Calabria’ måste förpackas på följande sätt för att få saluföras för konsumtion:

Cipollotti ska bindas i knippen och förpackas i kartonger av papp, plast eller trä för försäljning.

Cipolla da consumo fresco ska bindas i knippen om 1,5–6 kg och läggas i lådor eller backar.”

Bestämmelserna om förberedande av produkten för förpackningen har ändrats för att möjliggöra en större flexibilitet vad gäller förpackningarnas storlekar och för att tillgodose nya marknadskrav på förpackningar.

Artikel 9.4 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Flätor måste innehålla minst sex lökar av obestämd diameter, och alla förpackningar skall innehålla samma antal och samma vikt.”

ska det stå

”Flätorna måste innehålla minst sex lökar, oavsett diameter.”

Vad gäller den traditionella ”flätan” får lokala producenter större frihet att välja hur många lökar som finns i dem och vilken diameter dessa har.

Artikel 9.7 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Cipollotti och cipolle da consumo fresco skall bindas i knippen, medan cipolla da serbo i flätor vid saluföring skall märkas med ett klistermärke med logotypen och produktlogotypen för att göra dem tydligt igenkännbara.”

ska det stå

”När cipollotti och cipolle da serbo i flätor släpps ut på marknaden måste de vara försedda med ett klistermärke eller liknande med EU-logotypen och produktlogotypen. För cipolla da consumo fresco i lådor eller backar måste varje knippe vara försett med en fullständig etikett med det registrerade firmanamnet, EU-logotypen, produktlogotypen och produkttypen i fråga för att garantera dess spårbarhet och göra det tydligt igenkännbart.”

För Cipolla Rossa di Tropea Calabria av typen cipolla da consumo fresco i knippen ska varje knippe vara försett med en etikett med det registrerade firmanamnet, EU-logotypen, produktlogotypen och produkttypen. På så sätt kommer varje knippe att ha en etikett som innehåller all information som krävs för att konsumenten ska kunna känna igen produkten.

3.2   Hänvisningar till lagstiftning:

Hänvisningarna i produktspecifikationen till förordning (EEG) nr 2081/92 har uppdaterats.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EG-nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.6:

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” avser lökar av arten Allium Cepa uteslutande från de lokala ekotyper som förtecknas nedan. Dessa har en karaktäristisk form och produceras tidigt, till följd av ljusperioden:

”Tondo Piatta”, en tidig sort.

”Mezza campana”, en medeltidig till tidig sort.

”Allungata”, en sen sort.

Denna produkt finns i tre typer:

 

Cipollotto:

Färg: vit till rosa eller lila.

Smak: söt och mild.

Storlek: se gällande EU-normer.

 

Cipolla da consumo fresco (för färsk förtäring):

Färg: vit till rosa eller lila.

Smak: söt och mild.

Storlek: se gällande EU-normer.

 

Cipolla da serbo (för lagring):

Färg: röd till lila.

Smak: söt och frasig.

Storlek: se gällande EU-normer.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Samtliga steg i produktionen av ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, från sådd till skörd, ska äga rum i det geografiska produktionsområdet.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

När lökar av sorten ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” har skördats, bearbetas de på följande sätt:

Det yttre, jordiga lagret avlägsnas från cipollotto-lökarna, och blasten skärs av till 30–60 cm. Därefter binds lökarna i knippen som läggs i lådor.

För lökar av sorten ”cipolla da consumo fresco” avlägsnas också det yttersta lagret, och blasten skärs av till 35–60 cm. Sedan binds lökarna i knippen på 1,5–6 kg och läggs i lådor eller backar.

Lökar av sorten ”cipolla da serbo” läggs på marken i strängar, täckta med sin egen blast, och får torka i 8–15 dagar, så att de blir kompaktare och tåliga, och utvecklar en klarröd färg. När de är torra kan blasten skäras av eller lämnas för flätning. Flätorna måste innehålla minst sex lökar, oavsett diameter. Lökarna ska förpackas i påsar eller backar med olika vikt upp till maximalt 25 kg.

All förpackning måste ske i produktionsområdet i enlighet med lokala metoder och långa traditioner, för att garantera produkternas spårbarhet och kontroll och upprätthålla produktkvaliteten.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Behållarna ska märkas med texten (i dubbelt så stor stil som annan text) ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” SGB med uppgifter om sort, antingen ”cipollotto”, ”cipolla da consumo fresco” eller ”cipolla da serbo” och logotypen.

När cipollotti och cipolle da serbo i flätor släpps ut på marknaden måste de vara försedda med ett klistermärke eller liknande med EU-logotypen och produktlogotypen. För cipolla da consumo fresco i lådor eller backar måste varje knippe vara försett med en fullständig etikett med det registrerade firmanamnet, EU-logotypen, produktlogotypen och produkttypen i fråga för att garantera produktens spårbarhet och göra den tydligt igenkännbar.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Produktionsområdet för ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” SGB omfattar lämplig mark i hela eller delar av följande kommuner i regionen Kalabrien:

a)   Provinsen Cosenza: delar av kommunerna Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte och Amantea.

b)   Provinsen Catanzaro: delar av kommunerna Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme och Curinga.

c)   Provinsen Vibo Valentia: delar av kommunerna Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo och Nicotera.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” odlas i medeltung sandrik lerjord eller i tung lerjord med hög andel finlera eller kalk, i kustområdena eller kring alluviala floder och vattendrag. Markens grushalt får inte vara sådan att den begränsar lökarnas tillväxt. Kustområden är utmärkta för odling av tidiga lökar för förtäring i färskt tillstånd. Inlandsområden, med tyngre, lerhaltigare jord är bättre för sena löksorter för lagring. I dag liksom i det förflutna odlas de röda lökarna i familjeägda grönsaksland, men också i stora odlingar, och utgör del av landsbygdens landskap, det lokala köket och många traditionella recept.

Det berörda områdets mark- och klimatförhållanden bidrar till den höga kvalitet och de unika egenskaper som gett produkten dess världsrykte.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” är kända för sin kvalitet och sina organoleptiska egenskaper, bland annat mild smak, sötma och lättsmälthet. Därigenom kan ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” också förtäras råa, i större mängder än vanlig lök.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Ansökan om registrering av den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” är motiverad på grund av produktens renommé och goda rykte, som bland annat har uppnåtts genom en serie reklamkampanjer (se historiska och bibliografiska hänvisningar). Historiska och bibliografiska hänvisningar tyder på att löken infördes i Medelhavsområdet och Kalabrien först av grekerna och sedan av fenicierna. Under medeltiden och renässansen var löken mycket uppskattad och ansågs vara ett baslivsmedel. Den utgjorde grunden i lokala ekonomier och byttes, såldes och exporterades per skepp till Tunisien, Algeriet och Grekland. De många resande som besökte Kalabrien under 1700- och 1800-talet för att bese den tyrrenska kusten mellan Pizzo och Tropea nämner ofta de röda lökar som var vanliga där. Löken har alltid varit del av den lantliga matsedeln och lokala odlingen. Dr Albert, som reste i Kalabrien 1905 och besökte Tropea, slogs av lokalbefolkningens fattigdom: människorna livnärde sig uteslutande på lök. Under tidigt 1900-tal utvidgades lökodlingen från familjernas trädgårdar och grönsaksland till att bli en viktig gröda för större jordbruk. 1929 möjliggjorde akvedukten Valle Ruffa bevattning, och därmed bättre avkastning och kvalitet. Produkten blev snart mycket eftertraktad och värdefull, vilket bland annat beskrivs i Studi sulla Calabria – 1901, där lökens form också omnämns: de röda, avlånga lökarna från Kalabrien. Den första organiserade statistiken om lökodling i Kalabrien ingår i Redas jordbruksencyklopedi (1936–1939). Det har gjorts försök att imitera produkten och att falskeligen utnyttja ursprungsbeteckningen på grund av lökens unika egenskaper som har gett den dess goda rykte över hela landet, men också på grund av dess historiska och kulturella betydelse för odlingsområdet. Denna betydelse återspeglas än i dag i jordbruksmetoder, matlagning, dagligt tal och folkloristiska evenemang.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

De italienska myndigheterna inledde det nationella förfarandet för invändningar i och med att begäran om ändring av den skyddade geografiska beteckningen ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” offentliggjordes i Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 185 av den 10 augusti 2011.

Den fullständiga produktspecifikationen finns på

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alternativ:

Den kan också nås direkt från startsidan på webbplatsen för ministeriet för jordbrukspolitik, livsmedel och skogsbruk (http://www.politicheagricole.it) – klicka på ”Qualità e sicurezza” (längst upp till höger på skärmen) och därefter på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top