EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/136/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 136, 11.5.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 136/08

1.

Kommissionen mottog den 3 maj 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Bouygues Bâtiment International SA (BBI, Frankrike), som tillhör koncernen Bouygues SA (Bouygues, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget Amelia Investments Limited (Amelia, Storbritannien), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Bouygues: Byggverksamhet, telekommunikation och media,

Amelia: Bygg- och anläggningsverksamhet i Storbritannien genom sina dotterbolag Thomas Vale Construction Plc och Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


Top