EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0114(03)

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att medlemsstaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – Statligt stöd – Polen (Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polen Text av betydelse för EES

OJ C 12, 14.1.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/21


BESLUT OM ATT AVSLUTA DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET PÅ GRUND AV ATT MEDLEMSSTATEN HAR ÅTERKALLAT SIN ANMÄLAN AV EN STÖDÅTGÄRD

Statligt stöd – Polen

(Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan

Statligt stöd SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polen

(Text av betydelse för EES)

2012/C 12/08

Kommissionen har beslutat att avsluta det formella granskningsförfarandet enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget, som inleddes den 9 februari 2011 (1) avseende den ovan nämnda stödåtgärden, efter att ha fastställt att Polen har återkallat sin anmälan av åtgärden den 16 september 2011 och kommer att minska stödbeloppet för att respektera begränsningarna och uppfylla villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (2).


(1)  EUT C 151, 21.5.2011, s. 5.

(2)  EUT L 214, 9.8.2008, s. 3.


Top