EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0025

Mål C-25/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 17 januari 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animaçao, S.A mot Fazenda Pública

OJ C 103, 2.4.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 17 januari 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animaçao, S.A mot Fazenda Pública

(Mål C-25/11)

2011/C 103/25

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animaçao, S.A

Motpart: Fazenda Pública

Tolkningsfrågor

1.

Är artikel 23 CIVA förenlig med artiklarna 17.2,17.5 och 19 i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 (1) (sjätte direktivet)?

2.

Om svaret är jakande: Är det förenligt med artikel 17.2, 17.5 och 19 i sjätte direktivet att på grundval av ett icke skattepliktigt stöd till nämnda sektor (inputs), enligt nämnda artikel 23 CIVA, fastställa en särskild avdragsgill andel med avseende på mervärdesskatt för skattskyldiga som — om så enbart på grundval av en uppdelning av rörelsegrenarna — enbart utför skattepliktiga transaktioner?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s.1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1 s. 28).


Top