EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0283

Mål C-283/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy Warszawa (Polen)) — Artur Weryński mot Mediatel 4B Spółka z o.o. (Civilrättsligt samarbete — Bevisupptagning — Hörande av vittne vid den anmodade domstolen på begäran av den ansökande domstolen — Vittnesersättning)

OJ C 103, 2.4.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/5


Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy Warszawa (Polen)) — Artur Weryński mot Mediatel 4B Spółka z o.o.

(Mål C-283/09) (1)

(Civilrättsligt samarbete - Bevisupptagning - Hörande av vittne vid den anmodade domstolen på begäran av den ansökande domstolen - Vittnesersättning)

2011/C 103/06

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy Warszawa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Artur Weryński

Svarande: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tolkning av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 174, s. 1) — Hörande av vittne i domstol i en medlemsstat på begäran av domstol i en annan medlemsstat — Vittnesersättning — Den anmodade domstolens möjlighet att begära förskottsersättning för det hörda vittnet från den ansökande domstolen

Domslut

Artiklarna 14 och 18 i rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ska tolkas så, att en ansökande domstol inte är skyldig att till den anmodade domstolen utge ett förskott motsvarande ersättningen till ett vittne eller i efterhand kompensera denna domstol för den ersättning som har utgetts till det hörda vittnet.


(1)  EUT C 244, 10.10.2009.


Top