EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0811(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar Text av betydelse för EES

OJ C 217, 11.8.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 217/01

Datum för antagande av beslutet

9.6.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 63/10

Medlemsstat

Spanien

Region

Murcia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Rättslig grund

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Garanti

Budget

Totalt planerat stödbelopp 200 miljoner EUR

Stödnivå

11 %

Varaktighet

2010–2015

Ekonomisk sektor

Flygtransport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

2.6.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 160/10

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Recapitalisation of EBS

Rättslig grund

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Andra tillskott av eget kapital, Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 875 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Irish Minister for Finance

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

28.6.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 225/10

Medlemsstat

Ungern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Rättslig grund

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Mjukt lån

Budget

Totalt planerat stödbelopp 4 000 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

1.7.2010–31.12.2010

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


Top