EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/155/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff) Text av betydelse för EES

EUT C 155, 20.6.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 155/33


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 155/08)

1.

Kommissionen mottog den 10 juni 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Strabag SE (Strabag, Österrike), kontrollerat av Rasperia Trading Limited (Rasperia, Cypern), som i sin tur är kontrollerat av Oleg Deripasky som kontrollerar Basic Element Company (Basic Element, Ryssland), Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H (Raiffeisen Holding, Österrike), Uniqa Versicherungen AG (Uniqa, Österrike) och Hans Peter Haselsteiner, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget F. Kirchhoff AG (Kirchhoff, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Strabag: Byggtjänster och byggnadsmaterial,

Rasperia/Basic Element: Verksamheter inom energi, råvaror, luftfart, teknik, finansiella tjänster, byggindustrin, byggnadsmaterial,

Raiffeisen Holding: Innehav av andelar i olika industrier,

Uniqa: Försäkringar,

Hans Peter Haselsteiner: Andelar i Strabag,

Kirchhoff: Byggindustri och byggnadsmaterial.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top